logo CRT

ODKRYJEDUKACYJNĄMAPĘ TRÓJMIASTA

Oferty szkół ponadpodstawowych i uczelni z Gdańska, powiatu gdańskiego, Gdyni i Sopotu w jednym miejscu!
Filtruj
Ładuję dane do mapy...

Jakiej szkoły szukasz?

Szkoła ponadpodstawowa
Studia
Typ szkoły
Miasto
wybierz miasto
icon_down
Szkoła
Profil
wybierz profil
icon_down
Rozszerzenie
wybierz rozsz.
icon_down
Blok
wybierz blok
icon_down
Stopień
wybierz stopień
icon_down
Kierunek
Język wykładowy
Odpłatność
Specjalne potrzeby edukacyjne
Pokaż wszystko
Resetuj
Szukaj
Miasto
wybierz miasto
icon_down
Uczelnia
Język nauczania
Odpłatność
Blok
wybierz blok
icon_down
Stopień
wybierz stopień
icon_down
Tryb
wybierz tryb
icon_down
Pokaż wszystko
Resetuj
Szukaj
Wybierz typ szkoły i skorzystaj z pozostałych filtrów lub wybierz przycisk "pokaż wszystko"

Wybierasz szkołę ponadpodstawową?

#wybórszkoły
Przed Tobą wybór szkoły ponadpodstawowej? Upewnij się, które przedmioty grają Ci w duszy i dowiedz się, jak możesz to wykorzystać.
#kalkulator
Zastanawiasz się ile punktów możesz zdobyć w procesie rekrutacji? Skorzystaj z naszego kalkulatora i sprawdź, jakie masz możliwości.

Wybierasz studia?

#preferencjezawodowe
Masz co najmniej 16 lat? Poznaj obszar swoich supermocy i zainteresowań, które ułatwią Ci wybór ścieżki kariery.

Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje?

Szkoły policealne
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
#barometrzawodów
Sprawdź prognozowane zapotrzebowanie na zawody w Twoim regionie.

Potrzebujeszwsparcia?

Testy to nie wszystko! Umów się z doradcą zawodowym - rozwiej wątpliwości i świadomie zaprojektuj swoją ścieżkę kariery!
Umów się

Poznajścieżki edukacji

Odkryj możliwości nauki po szkole ponadpodstawowej i zaplanuj swoją ścieżkę rozwoju

Masz pytania lub uwagi? Pisz śmiało!

Wyślij
Pełny tekst zgody
Treść zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu realizacji powyższej usługi. Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) - dalej zwane RODO. Informujemy, że:
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gdański Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu
  2. W celu skontaktowania się Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Urzędzie Pracy należy wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@gup.gdansk.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Odbiorcami Państwa danych mogą być upoważnieni do ich otrzymania, w tym organy państwowe i podmioty publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz dostawca usług IT. Informację o odbiorcach można uzyskać pisząc na adres: informacja@centrumtalentow.pl
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji newslettera. Aby zrezygnować wystarczy wybrać odpowiednie łącze w newsletterze.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie ich będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji usługi newsletter przez Centrum Rozwoju Talentów.
Wypełnij wszystkie pola i wyraź zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, aby wysłać wiadomość
Trwa wysyłanie Twojej wiadomości
Twoja wiadomość została wysłana